Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Debattartikel från Utbildningsdepartementet

Vi stärker högskolan för att möta varslen

Publicerad

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, debattartikel, Arbetet, den 7 april 2020.

För att hjälpa de som drabbas av varsel och en tuffare arbetsmarknad lägger vi ett omfattande krispaket, med ökade möjligheter att vidareutbilda sig eller ställa om, skriver Matilda Ernkrans (S), högskoleminister.

Hela vårt samhälle utmanas nu av den globala coronakrisen. Smittspridningen måste minska för att rädda liv.

Men vi behöver också möta konsekvenserna av den ökade arbetslösheten. För att hjälpa de som drabbas av varsel och en tuffare arbetsmarknad lägger vi nu ett omfattande krispaket, med ökade möjligheter att vidareutbilda sig eller ställa om.

Paketet innebär en stor förstärkning av högskolan och bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Vi befinner oss i en svår tid. Coronaviruset sveper över världen och kommer allt närmare var och ens vardag också här hemma i Sverige. Sjukvårdspersonal sliter hårt för att ge vård.

Människor förlorar sina nära i viruset. Otryggheten ökar när varsel och minskad handel ökar i hela världen.

Det är prövande tider där vi alla måste ta ansvar.

Regeringens fokus är att rädda liv och minska smittspridningen. Men vi behöver också möta konsekvenserna när det gäller människors jobb.

Sysselsättningen väntas falla och arbetslösheten öka under 2020.

Det ökar behoven av utbildning redan detta år. Därför föreslår regeringen nu en stor satsning på högskolan, som nu på kort tid ställt om till distansundervisning.

För att hjälpa de som drabbas av varsel och en tuffare arbetsmarknad lägger vi nu ett omfattande krispaket, med ökade möjligheter att vidareutbilda sig eller ställa om motsvarande 9 300 fler platser redan 2020.

Men utöver att satsningen är omfattande är den också skräddarsydd för att möta de varsel vi ser på arbetsmarknaden. För att människor snabbt ska kunna utbilda sig för att åter få ett jobb.

Tre viktiga delar i paketet är:

  • Redan till sommaren växlar vi upp antalet kurser genom att möjliggöra medel för ytterligare cirka 6 000 sommarkursplatser. Detta för att fler ska få möjlighet att läsa in en utbildning i snabbare takt, bredda sina studier eller vidareutbilda sig. Närmare 400 sommarkurser är fortfarande öppna för sen anmälan.
  • Fler behöver studera vårdutbildningar och tekniska utbildningar. För att öka möjligheten för människor att bli behöriga till sådana utbildningar föreslår vi en satsning på basår motsvarande 2 000 utbildningsplatser under 2020.
  • För att fler ska kunna påbörja en längre utbildning eller omskola sig föreslås en permanent utbyggnad av högskolan motsvarande 1 300 utbildningsplatser 2020. Utbildningar där det bedöms råda en brist på kompetens ska prioriteras och de ökade resurserna bör också användas för att bygga ut utbildningar som kan underlätta för personer som är i behov av omställning. Dessutom stärker vi möjligheten till distansundervisning för universitet och högskolor och ökar pengarna till öppen nätbaserad utbildning (så kallade moocar), med sammanlagt 50 miljoner kronor.

Regeringen följer noga utvecklingen och fattar de beslut som krävs.

Det hårda arbetet med att begränsa smittspridningen är fortsatt vårt fokus. Men vi måste också ta ansvar för framtiden även efter coronapandemin.

Här har tillgången till utbildning en viktig roll att spela.

Matilda Ernkrans (S)

högskoleminister

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.