Debattartikel från Statsrådsberedningen

Ett starkare nordiskt samarbete i ett starkare FN

Publicerad

Debattartikel av de nordiska statsministrarna om ett starkare nordiskt samarbete i ett starkare FN.

Under årets generalförsamling högtidlighåller vi att FN firar 75 år. Aldrig tidigare har behovet av multilateralt samarbete varit lika viktigt för att säkerställa en hållbar och rättvis framtid för alla.

Den ökade polariseringen inom och mellan länder är både djupt oroande och allvarlig. Det förefaller allt tydligare att progressiva länder behöver kliva fram och ta ett större ansvar för att värna det multilaterala systemet. De nordiska länderna vill stärka samarbetet med FN och vi vill axla vårt ansvar inom EU och med andra likasinnade runt om i världen.

För 75 år sedan, i ruinerna av två ödesdigra världskrig, enades världens länder om att samarbeta och lösa konflikter inom en regelbaserad världsordning. FN har successivt utvecklats till att hantera globala frågor inom en mängd områden däribland fattigdomsbekämpning, hållbar utveckling, handel, jämlikhet, handel och miljö och klimat utifrån en gemensam förvissning att vår tids stora utmaningar bäst hanteras genom internationellt samarbete.

Det finns mycket positivt att se tillbaka på från de senaste 75 åren – men vi vill ta detta tillfälle i akt och blicka framåt. Vi, i Norden, vill se ett stärkt FN och vi står upp för internationellt samarbete.

När FN:s toppmöte inleds imorgon kommer dess 193 medlemmar att anta en gemensam deklaration. Deklarationen är en vision om ett ansvarsfullt, transparent och handlingskraftigt FN. De nordiska länderna stödjer fullt ut deklarationen och vi kommer att stärka vårt engagemang ytterligare med fokus på:

Ett starkare och reformerat FN. FN måste vara bättre rustat för att utkräva ansvar från länder som bryter mot internationell rätt. FN har visat ledarskap i den internationella hanteringen av coronapandemin, men krisen har samtidigt belyst behovet av ett starkare multilateralt system som bättre kan uppfylla morgondagens behov. Vi stödjer generalsekreterare Guterres arbete för ett handlingskraftigare FN. Vår gemensamma säkerhet är beroende av att alla länder står upp för den regelbaserade världsordningen och deltar i samarbetet.

Stöd till FN i hanteringen av den pågående pandemin. Coronapandemin har påmint oss om att vår egen och andras hälsa förenar oss. Vi har ett gemensamt ansvar att stärka globala hälsosystem, bidra till global hälsosäkerhet och främja mer välmående samhällen. Vi ger FN, WHO och vaccinalliansen Gavi vårt fulla stöd för att säkerställa en rättvis global tillgång till ett vaccin mot covid-19. Grundläggande värden som mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet är centrala för våra länder, och bör därför även vara centrala i kampen mot covid-19 och genomförandet av Agenda 2030.

En hållbar återhämtning. Den globala återhämtningen efter coronapandemin måste användas för att åter bygga upp bättre, starkare och mer hållbart. Vi ger FN ett starkt stöd för att driva på för ett bättre genomförande av Agenda 2030 och Parisavtalet. Vi är fast beslutna att arbeta för en grön och hållbar omställning, i vår egen region och globalt och inte minst i de fattigaste och mest utsatta länderna. Vi behöver även säkerställa att människor har rätt kunskaper för att möta behoven på en ny arbetsmarknad.

En rättvis och inkluderande återhämtning. Vi behöver även stärka ansträngningarna för en mer jämställd och jämlik värld. FN behöver fler åtgärder för att motverka systematiska ojämlikheter som river sönder våra samhällen. Den socioekonomiska återuppbyggnaden behöver präglas av ett rättvisetänk där ingen får lämnas utanför. Vi växlar upp arbetet med att värna mänskliga rättigheter och kvinnors åtnjutande av dessa, inte minst sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Att främja kvinnors ekonomiska egenmakt måste stå i fokus i handlingsplanen för att återstarta ekonomin och skapa nya jobb.

Stärkande av gemensam säkerhet. FN har under de senaste 75 åren spelat en central roll för att garantera vår gemensamma säkerhet, genom otaliga freds- och förebyggande insatser. Med Norge i säkerhetsrådet 2021–2022 kan de nordiska länderna ännu en gång bidra till ett mer handlingskraftigt och transparent säkerhetsråd. Tillsammans har vi i de nordiska länderna en lång tradition av att arbeta för att lösa och förebygga konflikter. Vi kommer fortsätta att driva på för genomförandet av agendan för kvinnor, fred och säkerhet som antogs för 20 år sedan. Med utgångspunkt i vår starka tradition av humanitärt arbete, avser vi även att fortsätta våra ansträngningar för att nödställda ska få den akuta hjälp som de behöver.

75 år efter Hiroshima och Nagasaki och 50 år efter icke-spridningsfördraget NPT:s ikraftträdande är vikten av kärnvapennedrustning fortfarande lika aktuell för vår gemensamma säkerhet. Det globala systemet för rustningskontroll prövas, avtal har övergivits eller står inför en osäker framtid och länder utvecklar kärnvapenkapaciteter. Det multilaterala samarbetet måste användas för att ta fram lösningar och icke-spridningsfördraget NPT är ett fundament i alla ansträngningar för kärnvapennedrustning. 

Den rådande pandemin har gjort det ännu tydligare att världen behöver mer samarbete. Vi står nu vid ett vägskäl där vi har chansen att välja den väg som tillvaratar de rådande möjligheterna att återuppbygga våra samhällen mot en jämställd, jämlik, fredlig, grön och hållbar framtid för kommande generationer. Vi, de nordiska länderna, har bestämt oss för vilken väg vi vill gå. För oss är stärkandet av FN och det internationella samarbetet avgörande för vår gemensamma säkerhet, vårt välstånd och våra intressen.

Låt oss befästa de kärnvärden som grundlade FN och bidra till en tryggare och bättre värld med välstånd för alla kommande generationer. Vi är starkare tillsammans.

Stefan Löfven
Sveriges statsminister

Mette Frederiksen
Danmarks statsminister

Sanna Marin
Finlands statsminister

Erna Solberg
Norges statsminister

Katrín Jakobsdóttir
Islands statsminister