Debattartikel från Justitiedepartementet

Sverige ska vara tryggt för alla

Publicerad

Debattartikel av inrikesminister Mikael Damberg i Dala-Demokraten den 29 oktober 2020.

Sverige ska vara ett tryggt land för alla, det är grundläggande för att vårt samhälle ska hålla ihop. Samhället ska vara starkt nog att skydda människor från allt från vardagsbrott till stöldligor och grov organiserad brottslighet. För att öka tryggheten i hela landet krävs att hela samhället kraftsamlar och att staten angriper de kriminella miljöerna från alla håll. Det kräver ett hårt, tålmodigt och beslutsamt arbete över lång tid och på en lång rad områden i samhället.

Samhället ska vara kompromisslöst mot de kriminella gängen, bryta deras nyrekrytering bland barn och unga och se till att inte en krona från välfärden går till organiserad brottslighet. Därför gör regeringen en historisk satsning på polisen, skärper straffen och ger myndigheterna fler verktyg att komma åt såväl de kriminella som deras tillgångar. Det ska vara glasklart för alla i Sverige att grov kriminalitet ger fängelse – inte status.

Den enskilt viktigaste satsningen för att öka tryggheten är fler poliser på gator och torg och fler polisanställda som kan klara upp brott. Under alldeles för lång tid utbildades alldeles för få nya poliser i Sverige, och trots alarmerande rapporter om växande gängkriminalitet skar den moderatledda regeringen ner på tillväxten av nya poliser med 90 procent.

Vi har vänt den utvecklingen och är nu mitt i den största utbyggnaden av Polismyndigheten någonsin; år 2024 ska Sverige ha 10 000 fler polisanställda i hela landet. I somras passerade vi halvvägs dit.

Under de senaste åren har det examinerats över 1 600 nya poliser som går direkt från utbildningen ut i polisverksamheten över hela landet. 2019 fick Dalarna 24 nya poliser. Hittills i år har det examinerats nästan 500 nya poliser varav åtta anställts här i Dalarna, och ytterligare ungefär lika många kommer att förstärka dalapolisen efter nästa examen i november. Vi vill önska alla er som påbörjar ert nya arbete varmt välkomna till en stor och viktig uppgift i vårt samhälle. Ni är efterlängtade och kommer göra skillnad i arbetet med att skapa trygghet i vardagen och bekämpa brottsligheten.

Förtroendet för polisen är mycket starkt och fortsätter att öka i den senaste nationella trygghetsundersökningen från Brå. Samhället står fullt ut bakom våra poliser. Samtidigt ligger en stor del av polistillväxten framför oss, när antalet färdigutbildade poliser kommer att öka kraftigt under kommande år. Ungefär 3000 studenter genomför nu polisutbildningen och kommer att gå ut i polisverksamheten de närmsta åren. Det är ett resultat av att vi har byggt ut polisutbildningen så att tre gånger fler poliser utbildas per år jämfört med när vi tillträdde. Vi fortsätter också satsningen med ökade resurser till Polismyndigheten i regeringens budget för år 2021. Polisen får då ungefär 1,9 miljarder kronor mer 2021 jämfört med 2020.

Samtidigt fortsätter arbetet med ny lagstiftning mot de kriminella nätverken genom bland annat regeringens 34-punktsprogram, det mest omfattande programmet mot gängbrottslighet i modern tid. Programmet innehåller både skärpta straff och nya kraftfulla verktyg till brottsbekämpande myndigheter, samt förebyggande åtgärder som stoppar rekryteringen till gängen på lång sikt.

Steg för steg, med beslutsamhet och uthållighet ska vi trycka tillbaka den grova brottsligheten och samtidigt bekämpa brottslighetens orsaker. Det är ett arbete som kräver att hela samhället sluter upp. Tillsammans ska vi bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Mikael Damberg (S)
Inrikesminister