Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Debattartikel från Utrikesdepartementet

STOCKHOLMSINITIATIVET - ETT FÖRNYAT ENGAGEMANG FÖR KÄRNVAPENNEDRUSTNING

Publicerad

”Ett kärnvapenkrig kan inte vinnas och får aldrig utkämpas”. Den 16 juni bekräftade USA:s president Biden och Rysslands president Putin återigen denna grundläggande sanning som först framfördes av deras föregångare, Reagan och Gorbatjov, när kalla kriget nådde sin sista höjdpunkt. Då markerade orden inledningen på ett amerikanskt-sovjetiskt engagemang för rustningskontroll som var till gagn för hela mänskligheten. Nu ingjuter de nytt hopp om att världen ska återuppta arbetet för kärnvapennedrustning. 

Mer än någonsin tidigare behöver vi framsteg. Under de senaste åren har vi sett avtal om kärnvapennedrustning och icke-spridning gå förlorade.  Förnyade spänningar och misstro mellan globala stormakter har förhindrat ytterligare minskningar av kärnvapenarsenalerna under de senaste åren. Avtalet om medeldistanskärnvapen (INF-avtalet), som var ett av de grundläggande verktygen för rustningskontroll, upphörde att gälla 2019. Tekniska framsteg ökar komplexiteten, medför nya risker och kan till och med leda till en ny kapprustning. Och vi måste fortsätta att helhjärtat ägna vår uppmärksamhet åt regionala spridningsutmaningar som Iran och Nordkorea.

Mot den här bakgrunden vill de 16 länderna från olika delar av världen som deltar i Stockholmsinitiativet för kärnvapennedrustning blåsa nytt liv i diplomatin, stärka icke-spridningsfördraget NPT och se till att utvecklingen på vägen mot nedrustning går framåt. För mänsklighetens bästa måste vi se till att kärnvapen aldrig används igen.

Under en serie ministermöten i Stockholm, Berlin, Amman och nu i Madrid har vi tagit fram mer än 20 konkreta förslag för att stärka icke-spridningsfördraget och genomförandet av nedrustningsmålen inför den kommande översynskonferensen. Det är glädjande att det nya Start-avtalet förlängdes tidigare i år, att det finns utsikter till nya samtal mellan Ryssland och USA om framtiden för rustningskontroll och riskreducerande åtgärder och att det på högsta politiska nivå finns en ny strävan om återhållsamhet, vilket USA:s och Rysslands presidenter gav uttryck för förra månaden i Genève. I våra förslag tog vi bland annat upp detta som steg på vägen. 

Lika mycket som vi välkomnar dessa framsteg uppmuntrar vi kärnvapenstaterna att ta ytterligare konkreta steg för nedrustning. Dessa kan innefatta att minska kärnvapnens roll i politik och doktriner, minimera risken för konflikter och oavsiktlig användning av kärnvapen, ytterligare minska innehaven och bidra till nästa generations rustningskontrollarrangemang.

Vi måste, en gång för alla, få ett slut på kärnsprängningar genom att säkerställa att fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar träder i kraft, lösa upp knutarna i förhandlingarna om ett fördrag om förbud mot framställning av klyvbart material för militära ändamål och utveckla stabila och trovärdiga funktioner för verifiering av kärnvapennedrustning. Vi behöver således lära av historien och därigenom bygga för framtiden. Som ett led i det kommer vi att intensifiera vårt arbete med drabbade samhällen, däribland Hiroshima och Nagasaki, och vårt engagemang för den yngre generationen. Vi kommer även att verka för att kvinnor fullt och på lika villkor ska delta i beslutsprocesser inom kärnvapennedrustning och för att jämställdhetsperspektivet fullt ut ska integreras i arbetet.

Därför träffas vi, de länder som deltar i Stockholmsinitiativet, i Madrid den 5 juli för att bekräfta vårt bestämda engagemang för framsteg inom kärnvapennedrustning och för att ta nästa steg i den riktningen.

Vid vårt senaste möte i Amman sa FN:s generalsekreterare António Guterres: ”Tagna var för sig företräder ni olika regioner. Sammantagna är ni företrädare för ett kollektivt engagemang för en kärnvapenfri värld.” Vi uppmanar andra länder att bli en del av detta initiativ.

Undertecknat av Ann Linde, Sveriges utrikesminister, Heiko Maas, Tysklands utrikesminister och Arancha González Laya, Spaniens utrikesminister.

I Stockholmsinitiativet för kärnvapennedrustning deltar Argentina, Etiopien, Finland, Indonesien, Japan, Jordanien, Kanada, Kazakstan, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Sydkorea, Schweiz, Spanien, Sverige och Tyskland.