Vår trygghetsreform är den största i modern tid

Publicerad

Utbildningsminister Anna Ekström och arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark, debattartikel, Expressen, den 1 februari 2022.

Nu lägger regeringen fram den största frihets- och trygghetsreformen på svensk arbetsmarknad i modern tid. Det nya omställningsstudiestödet kommer ge helt nya möjligheter att ställa om till ett nytt yrke eller vidareutbilda sig inom sin bransch. För de allra flesta som arbetar kommer det vara möjligt att studera med ett studiestöd som motsvarar minst 80 procent av lönen. Det kommer var viktigt både för den som jobbar och för företagen, särskilt nu när arbetsmarknaden förändras till följd av digitaliseringen och klimatomställningen.

Sverige ligger redan långt framme i klimatarbetet, tack vare stora gröna investeringar och en tydlig politisk riktning. Sverige ska fortsätta leda klimatomställningen med framtidens jobb. Vi ska också bryta segregationen och se till alla som kan jobba också gör det.

Du som läser detta kanske funderar på om du skulle kunna söka omställningsstudiestödet. Svaret är troligtvis ja, här är några exempel:

  • Du som har jobbat länge i tillverkningsindustrin och som känner att kroppen börjar säga ifrån kan genom att utbilda dig till automationsoperatör inom den yrkesinriktade vuxenutbildningen och på så vis få jobb i någon av de gröna industrierna som växer fram i norr.   
  • Du som är undersköterska och trivs i vården, men vill ha ett större ansvar kan välja att söka dig till någon av utbildningarna till specialistundersköterska inom intensivvård på yrkeshögskolan.
  • Du är utbildad civilingenjör, som har arbetat i många år, och som känner att du skulle behöva skaffa dig nya kunskaper om artificiell intelligens (AI) och maskininlärning för att fortsätta vara relevant och attraktiv på arbetsmarknaden kan läsa sådana kurser inom högskolan.

Omställningsstudiestödet riktar sig till dig som har arbetslivserfarenhet och vill eller behöver stärka din ställning på arbetsmarknaden. Du kommer med det nya studiestödet att kunna läsa och bli kompenserad för ditt lönebortfall med max 20 500 kronor i bidrag och 12 300 kronor i lån i 44 veckor, det vill säga i två terminer. Om man studerar på deltid så kan man studera under längre tid.

Inom vissa kollektivavtal finns dessutom möjlighet att få ett ytterligare kollektivavtalat kompletterande studiestöd, utöver det offentliga omställningsstudiestödet. CSN kommer ta emot ansökningar om det nya omställningsstudiestödet från och med den 1 oktober 2022 och de som beviljas stödet kan få utbetalningar för utbildning efter den 1 januari 2023.

Denna reform är inte bara historisk för att den kommer förändra arbetsmarknaden, kompetensförsörjningen och det livslånga lärandet i Sverige – den är också historiskt stor i pengar räknat. Totalt handlar det om upp till 6–9 miljarder kronor årligen när stödet är fullt utbyggt. I snitt kommer 44 000 personer årligen kunna ta del av stödet för att ställa om eller kompetensutveckla sig mitt i livet.

Vi möter många arbetsgivare och nästan alla säger att det svåraste är att hitta personer med rätt kompetens. De kommer att vinna på detta, men de är inte ensamma. De som verkligen vinner på den här reformen är de som lever mitt i livet, med barn, bolån och löpande omkostnader och som tidigare inte har sett att omställning och utbildning skulle vara ett möjligt alternativ, trots att de skulle vilja eller behöva.

Tryggare kan ingen vara än den som kan skaffa sig de kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden. Nu skapar vi de bästa möjligheterna i världen för just det.

Anna Ekström, utbildningsminister

Eva Nordmark, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister