Ett historiskt omställningspaket

Publicerad

Utbildningsminister Anna Ekström och arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark, debattartikel, Svenska Dagbladet, den 18 mars 2022.

Den svenska industrin var avgörande i bygget av vårt välfärdssamhälle. Lika avgörande är industrin nu, när vi ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Överallt i Sverige skapas nya gröna jobb, från stålfabriker som ställer om till att tillverka stål utan kol till batterifabriker och elmotorer. Jobb som stärker svensk konkurrenskraft och ger mer resurser till välfärden. För att fler ska kunna ta de gröna jobben har regeringen nu fattat beslut om ett historiskt omställningspaket som ska ge alla som jobbar möjligheten att kunna ställa om, vidareutbilda sig och utvecklas under ett helt yrkesliv.

Allt fler jobb kräver utbildning. Industrin skriker efter arbetskraft med rätt utbildning. Samtidigt har inte alla möjligheten att skaffa sig de kunskaper som man behöver. Undersköterskan som jobbar deltid eller restaurangbiträdet som har en tillfällig anställning har få möjligheter till kompetensutveckling inom eller utanför jobbet. För en industriarbetare, med familj och fasta utgifter har tröskeln oftast varit allt för hög för att kunna ställa om mitt i livet. Att gå ner i arbetstid för att studera har inte varit en verklig möjlighet för den som har bolån, hyra och andra fasta omkostnader.

Därför har regeringen efter förslag från fack och arbetsgivare tagit fram ett helt nytt omställningspaket som ska underlätta för den som behöver att kunna ställa om mitt i yrkeslivet. Omställningspaketet innehåller både stöd till den vars anställning är på väg att upphöra och ett helt nytt omställningsstudiestöd som kommer göra det väsentligt enklare för den som är mitt i arbetslivet att vidareutbilda sig eller ställa om till ett nytt yrke. De allra flesta i Sverige som har arbetat mer än åtta år kommer ges möjlighet att studera upp till ett år med ett studiestöd (bidrag och lån) som ger dem minst 80 procent av sin tidigare lön. Med omställningsstödet och omställningsstudiestödet handlar det om en satsning på över 11 miljarder kronor årligen för att stärka de yrkesaktivas möjlighet att ställa om och utbilda sig.

Nu skapas helt unika möjligheter att vidareutbilda sig för de uppgifter som den nya gröna industriella revolutionen kräver. Det handlar inte om att staten ska ta över arbetsgivarnas ansvar för de anställdas kompetensutveckling i jobbet – det ska arbetsgivarna fortfarande stå för. Men fler ska kunna våga ta klivet och genom utbildning stärka sin ställning på en arbetsmarknad som förändras. För en industriarbetare kan det till exempel handla om att kunna ställa om och utbilda sig till automationsoperatör för att kunna jobba i de nya gröna batterifabrikerna.

De länder som har ambitioner att konkurrera på den internationella marknaden behöver hänga med i den snabba utvecklingen. Med en tilltagande digitalisering, automatisering och klimatomställningen kommer jobb att förändras, försvinna och många nya växa till.

Vi väljer inte mellan klimatet och jobben. Tvärtom. Det ena förutsätter det andra. Klimatomställningen skapar jobb, och de som jobbar skapar klimatomställningen. Vi ska driva på den gröna industriella revolutionen så att framtidens jobb hamnar i Sverige.

Sverige ska fortsätta vara ledande i den tekniska utvecklingen och i klimatomställningen. För att det ska vara möjligt behöver de yrkesaktiva rustas med mer kunskap och betydligt större möjligheter till kompetensutveckling och omställning till nya jobb.

Genom det nya omställningspaketet kommer Sverige förmodligen få det bästa omställningssystemet i världen. Ingen annanstans har staten, fack och arbetsgivare på det här sättet krokat arm för att stärka möjligheterna till utbildning under ett helt yrkesliv. Vi skapar nu de bästa möjligheterna i världen för människor och företag att hänga med när arbetsmarknaden förändras och nya gröna jobb växer fram. I grunden handlar det om en trygghets och frihetsreform – Trygga människor är beredda att våga ta nya kliv i sitt yrkesliv. 

Eva Nordmark, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister

Anna Ekström, utbildningsminister

Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall