Hyresstöd

Publicerad

Samlad information: För att mildra de ekonomiska konsekvenserna beslutade regeringen att för första, andra och tredje kvartalet 2021 återinföra det statliga stödet när vissa lokalhyresgäster fick rabatt på hyran som togs fram våren 2020. Stödet riktade sig till företag inom vissa utsatta kundnära branscher som fått ekonomiska svårigheter med anledning av pandemin. Sista ansökningsdag för perioden 1 april - 30 september 2021 var den 30 september 2021 och det går inte längre att ansöka om lokalhyresstöd.

Frågor och svar

Lokalhyresvärdar som sänkte den fasta hyran för vissa hyresgäster under första, andra och tredje kvartalet 2021 gavs kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran.

På motsvarande sätt som tidigare perioder riktades stödet till företag i detaljhandeln samt till hotell- och restaurangbranschen, samt till vissa andra konsumentnära branscher och sådana tjänsteverksamheter som bygger på fysisk närhet med kunden.

Lista: Branscher som omfattas av hyresstödet

Det var hyresvärden som sökte stödet. Rabattavtal skulle ha tecknats mellan hyresvärd och hyresgäst.

Stöd fick lämnas till en hyresvärd med 50 procent av den rabatt på det fasta hyresbeloppet som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för perioden.

Det fanns ett tak för stödet. Stödet fick inte överstiga ett belopp som motsvarar 800 000 euro. I det beloppet ingick också bland annat tidigare hyresstöd samt omställningsstöd för juni och juli 2020. När stödets storlek bestämdes skulle hänsyn tas till de stöd som beviljats andra hyresvärdar för samma hyresgäst eller till ett annat företag i samma koncern som hyresgästen.

Hyresstöd för första kvartalet 2021 kunde sökas under perioden 3 maj - 30 juni. Rabattavtal mellan hyresvärd och hyresgäst skulle ha tecknats senast den 31 maj.

Hyresstöd för andra kvartalet 2021 kunde sökas senast den 30 september. Rabattavtal mellan hyresvärd och hyresgäst skulle ha tecknats senast den 31 augusti.

Hyresstöd för tredje kvartalet 2021 kunde sökas senast den 30 september. Rabattavtal mellan hyresvärd och hyresgäst skulle ha tecknats senast den 31 augusti.

Länsstyrelserna handlade stödet som söktes via Boverkets e-tjänst.

Till följd av den ökade smittspridningen i samhället och de negativa ekonomiska konsekvenser som det innebär för många företag återinförde regeringen det statliga stödet för lokalhyreskostnader för det första, andra och tredje kvartalet 2021. På motsvarande sätt som gällde för perioden april-juni 2020 riktades stödet till företag i detaljhandeln samt hotell- och restaurangbranschen, samt till vissa andra konsumentnära branscher och sådana tjänsteverksamheter som bygger på fysisk närhet med kunden.

Den fullständiga listan på branscher som omfattades av det återinförda stödet finns publicerad på denna sida.

Stödet utformades så att lokalhyresvärdar som sänkte den fasta hyran för hyresgäster gavs kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran.

Stödet byggde på januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta Regeringskansliets växel eller mejla registrator.