Informationsmaterial från Utrikesdepartementet

Delstudie 11: Stereotyper i förvandling Diarienummer: UD 00.051

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Svensk nyhetsjournalistik om invandrare och flyktingar Genom beslut av regeringen (UD98/1416/MENA) år 1998 tillsattes inom Utrikesdepartementet en arbetsgrupp för att göra en genomlysning av politiska, ekonomiska och sociala förhållanden i Mellanöstern och Nordafrika. Framträdande bland de aspekter som skulle belysas var regionens säkerhetspolitiska betydelse för Sverige och Europa, demokratins möjligheter, ekonomiska trender och handelsmönster samt biståndets roll. Arbetet avslutades hösten 1999 med dels en huvudstudie (Ds 1999:63), dels en skriftserie med fokus på enskilda frågor av intresse i det större sammanhanget. Föreliggande skrift ingår som nummer elva i denna serie. Utgivningsår 2000