Informationsmaterial från Utrikesdepartementet

Regeringens skrivelse: Att förebygga väpnade konflikter - svensk politik för tjugohundratalet 2000/01:2 Diarienummer: UD 01.020

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Den svenska regeringen vill med denna skrivelse till riksdagen informera om arbetet med att följa upp det svenska handlingsprogrammet "Att förebygga väpnade konflikter (Ds 1999:24) som framlades i maj 1999. Skrivelsen redogör för det aktuella tänkandet inom konfliktförebyggandeområdet, beskriver det internationella samarbetet och fokuserar på långsiktiga huvuduppgifter och prioriteringar för den närmaste framtiden. Den utgör underlag för ett utvidgat svenskt stöd för att tillsammans med andra regeringar, med svenska och internationella organisationer och med enskilda intressen i det globala civila samhället, i forskarvärlden och i affärsvärlden, förebygga väpnade konflikter. April 2001