Informationsmaterial från Regeringskansliet

Regeringskansliet en myndighet - en analys av effekter och konsekvenser Diarienummer: Ds 2003:44

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringskansliet skall vara ett effektivt och kompetent instrument för regeringen, i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. Därför är det väsentligt att Regeringskansliet kan organiseras på ett sätt som motsvarar regeringens krav. I denna rapport sätts bildandet av myndigheten Regeringskansliet in i ett tidsperspektiv, där olika åtgärder före och efter 1997 beskrivs och bedöms. Inrättandet av den gemensamma myndigheten sågs vid beslutstillfället som en utgångspunkt för fortsatt arbete, och det var en medveten ansats att utvecklingsarbetet skulle ske kontinuerligt och anpassas till de nya krav som skulle komma att ställas på myndigheten och det underlag som med tiden skulle komma att tas fram. Den utveckling som har ägt rum beskrivs och bedöms i denna rapport utifrån vilken betydelse bildandet av den gemensamma myndigheten har haft för utvecklingen och vilka konsekvenser utvecklingen har haft för Regeringskansliets sätt att fungera. Att slå fast att otvetydiga samband mellan den gemensamma myndigheten och viss utveckling föreligger är dock mycket svårt. De resonemang som förs om sådana samband är därför just bedömningar.