UD INFO - faktablad: OSSE - Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Diarienummer: 04.019

Ladda ner:

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, är det enda säkerhetspolitiska samarbetsorgan i Europa där alla europeiska stater, liksom USA, Kanada och länderna i Centralasien, deltar på lika villkor.