Informationsmaterial från Regeringskansliet

Delårsrapport för Regeringskansliet 2004-01-01 till 2004-06-30

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringskansliet lämnar härmed delårsrapport för 2004-01-01 - 2004-06-30 med resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning samt prognos för 2004 över utfallet på verksamhetens kostnader och intäkter.