Informationsmaterial från Utrikesdepartementet

UD INFO - skrift: Mänskliga Rättigheter Barnets Rättigheter En lättläst skrift Diarienummer: UD 07.058

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En lättläst skrift om Barnets Rättigheter. Den 20 november 1989 sade Förenta Nationerna ja till konventionen om barnets rättigheter. En konvention är regler, som många länder har kommit överens om. I konventionen finns regler som ska skydda barns mänskliga rättigheter. Det är en viktig konvention. I barnkonventionen samlas för första gången alla rättigheter som gäller för alla barn och ungdomar upp till 18 är.

OBS! När FN antog och Sverige ratificerade konventionen om barnets rättigheter låg ansvaret inom UD. Därför tog UD fram en skrift om konventionen, samt en lättläst version. Ansvaret finns nu sedan flera år i Socialdepartementet, med Barnombudsmannen som ansvarig myndighet för att sprida information om Barnkonventionen. Därför hänvisar UD till Barnombudsmannen för information och beställning av trycksaker om Barnkonventionen. UD:s skrifter som tidigare distribuerades i tryckt form, finns fortfarande att ladda ner i pdf-format.

http://www.barnombudsmannen.se/publikationer/