Informationsmaterial från Utrikesdepartementet

Sveriges internationella politik för sexuell och reproduktiv hälsa

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Syftet med detta dokument är att redovisa Sveriges regerings positioner och strategiska områden inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rätttigheter (SRHR). Det ska ligga till grund för det bilaterala, multilaterala, operationella och normativa arbete Sverige på olika sätt bedriver internationellt. Det är därför viktigt att anpassa politiken till olika situationer och sammanhang. Utgångspunkten för Sveriges internationella arbete på detta område är resultaten från FN:s internationella konferenser, speciellt FN:s konferens om befolkning och utveckling i Kairo samt FN:s kvinnokonferens i Peking och regeringens proposition om "Gemensamt ansvar - Sveriges politik för global utveckling" som antogs av riksdagen i december 2003. Definitionerna av sexuell hälsa, sexuella rättigheter, reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter utgår från existerande internationella överenskommelser. Sexuell hälsa handlar om livskvalitet och personliga relationer, om rådgivning och hälsovård. Sexuella rättigheter innefattar rätten för alla människor, att bestämma över sin egen kropp och sexualitet. Reproduktiv hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande kring det reproduktiva systemet och alla dess funktioner och inte bara frånvaro av sjukdom. Reproduktiva rättigheter omfattar den enskilda individens rätt att bestämma antalet barn och hur tätt dessa ska komma. Dessa rättigheter ska varje människa kunna hävda utan risk för diskriminering, våld eller tvång.