Informationsmaterial från Statsrådsberedningen

På väg mot ett oljefritt Sverige

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Kommissionen mot oljeberoendets slutrapport. I rapporten föreslår kommissionen en rad långtgående, konkreta åtgärder som till år 2020 kan bryta vårt oljeberoende och påtagligt minska användningen av oljeprodukter.