UD INFO - faktablad Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter Diarienummer: UD 06.015

Ladda ner:

En ny politik för Sveriges internationella arbete med sexuell och reproduktiv hälsa har antagits av regeringen. Dessa frågor hör till Sveriges mest prioriterade inom utrikes- och biståndspolitiken.