Pressmeddelanden 2002-2006

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I dessa dokument finns pressmeddelanden från regeringen och Regeringskansliet från perioden 1 januari 2002-5 oktober 2006 samlade. Pressmeddelandena har varit publicerade på www.regeringen.se och togs bort den 6 oktober 2006 då en ny regering tillträdde. Att söka i dokumentet Du kan söka pressmeddelanden i dokumentet genom att använda den sökfunktion som finns i Adobe Reader. Du kan söka på valfria ord men för att förenkla din sökning finns följande nyckelord i pressmeddelandena: Statsråd Göran Persson Ann-Christin Nykvist Anna Lindh Barbro Holmberg Berit Andnor Bosse Ringholm Carin Jämtin Gunnar Lund Hans Karlsson Ibrahim Baylan Jan Eliasson Jan O Karlsson Jens Orback Laila Freivalds Lars Engqvist Lars-Erik Lövdén Leif Pagrotsky Lena Hallengren Lena Sommestad Leni Björklund Margareta Winberg Marita Ulvskog Mona Sahlin Morgan Johansson Pär Nuder Sven-Erik Österberg Thomas Bodström Thomas Östros Ulrica Messing Ylva Johansson Department Statsrådsberedningen EU-representationen Finansdepartementet Försvarsdepartementet Jordbruksdepartementet Justitiedepartementet Kulturdepartementet Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Miljödepartementet Näringsdepartementet Socialdepartementet Utbildnings- och kulturdepartementet Utbildningsdepartementet Utrikesdepartementet Ämnen Arbete och jämställdhet Asyl, migration, integration och minoriteter Demokrati och mänskliga rättigheter EU Försvar, skydd och säkerhet Hållbar utveckling Jordbruk, skogsbruk och fiske Kommunikationer och IT Kultur, medier och fritid Lag och rätt Miljö, energi och bostäder Näringsliv, handel och regional utveckling Samhällsekonomi och statsbudget Sjukvård, hälsa, sociala frågor, socialförsäkring Stat, kommuner och landsting Utbildning och forskning Utrikespolitik och internationellt samarbete