Informationsmaterial från Statsrådsberedningen

Planerade propositioner och skrivelser 2007

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositioner avsedda att avlämnas efter den 17 januari 2007 under återstoden av riksmötet. Propositionerna redovisas i huvudgrupper som följer departementsindelningen och i undergrupper som visar vilka propositioner som avses bli slutbehandlade av riksdagen före sommaruppehållet och vilka som avses bli slutbehandlade efter sommaruppehållet men före utgången av 2007. För varje proposition anges en tidpunkt för avlämnandet. Avsikten är att avlämnandet skall ske senast vid den tidpunkten. Även regeringens planerade skrivelser till riksdagen har tagits med i förteckningen.