Informationsmaterial från Regeringskansliet

Hallituksen kanslian sanasto

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Ordlistan förklarar begrepp som är vanliga inom svensk förvaltning på finska. Termerna anges också på svenska och engelska. The glossary explains terms used in the Swedish administrative system in Finnish. It also contains the corresponding term in English and Swedish.