Informationsmaterial från Regeringskansliet

Lexique des Services du gouvernement

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Ordlistan förklarar begrepp som är vanliga inom svensk förvaltning på franska. Termerna anges också på svenska och engelska. The glossary explains terms used in the Swedish administrative system in French. It also contains the corresponding term in English and Swedish.