Informationsmaterial från Regeringskansliet

Pojmovnik Vladinog kabineta

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Ordlistan förklarar begrepp som är vanliga inom svensk förvaltning på bosniska/serbiska/kroatiska. Termerna anges också på svenska och engelska. The glossary explains terms used in the Swedish administrative system in Bosnian/Serbian/Croatian. It also contains the corresponding term in English and Swedish.