Informationsmaterial från Regeringskansliet

Slowniczek Kanclarii Rzadu

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Ordlistan förklarar begrepp som är vanliga inom svensk förvaltning på polska. Termerna anges också på svenska och engelska. The glossary explains terms used in the Swedish administrative system in Polish. It also contains the corresponding term in English and Swedish.