Informationsmaterial från Utrikesdepartementet

Tjänstehandel i Europa - nya möjligheter med tjänstedirektivet Diarienummer: UD 08.070

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Denna 8-sidiga broschyr ger en översiktlig förklaring till vad EU:s tjänstedirektiv är och vad det syftar till. Vidare beskrivs hur direktivet är tänkt att förenkla för tjänsteföretag som vill verka på den europeiska marknaden, genom att ta bort onödig byråkrati, se över tillståndskrav och samla information och göra det möjligt för företagaren att söka tillstånd på en och samma webbportal, den så kallade kontaktpunkten.