Informationsmaterial från Statsrådsberedningen

Lissabonfördraget i fickformat

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Vid sitt möte i Lissabon den 13 december 2007 undertecknade stats- och regeringscheferna i EU:s 27 medlemsländer ett nytt fördrag som ändrar nuvarande fördrag inom EU - Lissabonfördraget. Detta fördrag träder ikraft den 1 januari 2009 förutsatt att samtliga medlemsländer då har ratificerat fördraget. I Sverige blir det riksdagen som tar ställning till fördraget. I denna vikfolder beskrivs Lissabonfördraget i korthet.