Informationsmaterial från Näringsdepartementet

The Rural Development Programme for Sweden the period 2007-2013 Diarienummer: Jo 08.008

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Översättning av "Landsbygdsprogram för Sverige". Ny version den 2 juni 2008 innehållande smärre korrigeringar.