Informationsmaterial från Statsrådsberedningen

Planerade propositioner och skrivelser 2008/09

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Propositioner avsedda att avlämnas under tiden den 16 september 2008 - 13 januari 2009. Propositionerna redovisas i huvudgrupper som följer departementsindelningen och i undergrupper som visar vilka propositioner som avses bli slutbehandlade av riksdagen i höst och vilka som avses bli slutbehandlade senare under riksmötet. För varje proposition anges en tidpunkt för avlämnandet. Avsikten är att avlämnandet ska ske senast vid den tidpunkten. Även regeringens planerade skrivelser till riksdagen har tagits med i förteckningen.