Informationsmaterial från Statsrådsberedningen

Planerade propositioner och skrivelser 2009

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Propositioner avsedda att avlämnas efter den 13 januari 2009 under återstoden av riksmötet. Propositionerna redovisas i huvudgrupper som följer departementsindelningen och i undergrupper som visar vilka propositioner som avses bli slutbehandlade av riksdagen före sommaruppehållet och vilka som avses bli slutbehandlade efter sommaruppehållet men före utgången av 2009. För varje proposition anges en tidpunkt för avlämnandet. Avsikten är att avlämnandet ska ske senast vid den tidpunkten. Även regeringens planerade skrivelser till riksdagen har tagits med i förteckningen.