Informationsmaterial från Regeringskansliet

Regeringskansliets ordlista (på arabiska)

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Ordlistan förklarar begrepp som är vanliga inom svensk förvaltning på arabiska. Termerna anges också på svenska och engelska. The glossary explains terms used in the Swedish administrative system in Arabic. It also contains the corresponding term in English and Swedish.