UD INFO - Fact sheet: Human Rights in Swedish Foreign Policy Diarienummer: UD 09.040

Ladda ner:

Att främja och öka respekten för de mänskliga rättigheterna är en prioriterad fråga inom svensk utrikespolitik. Detta faktablad är en uppdaterad sammanfattning av huvuddragen i skrivelsen Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (2007/08:109).