Informationsmaterial från Justitiedepartementet

Könsneutrala äktenskap och vigsel

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Från och med den 1 maj 2009 gäller nya regler som rör äktenskap och vigsel. En persons kön har inte längre betydelse för möjligheten att ingå äktenskap. Äktenskapsbalken och andra författningar som angår makar har gjorts könsneutrala och lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap har upphävts. I det här faktabladet beskrivs kortfattat den nya lag­stiftningen.

Faktablad Ju 09.01