Informationsmaterial från Justitiedepartementet

Gender-neutral marriage and marriage ceremonies Diarienummer: Ju 09.01e

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Översättning till engelska av faktabladet "Könsneutrala äktenskap och vigsel".