Könsneutrala äktenskap och vigsel, på franska Diarienummer: Ju 09.01f

Ladda ner:

Översättning till franska av faktabladet "Könsneutrala äktenskap och vigsel".