Informationsmaterial från Justitiedepartementet

Könsneutrala äktenskap och vigsel, på spanska Diarienummer: Ju 09.01s

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Översättning till spanska av faktabladet "Könsneutrala äktenskap och vigsel"