Informationsmaterial från Justitiedepartementet

Könsneutrala äktenskap och vigsel, på tyska Diarienummer: Ju 09.01t

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Översättning till tyska av faktabladet "Könsneutrala äktenskap och vigsel"