Informationsmaterial från Statsrådsberedningen

Planerade propositioner och skrivelser 2009/10

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositioner avsedda att avlämnas under tiden den 15 september 2009-21 januari 2010.

Propositionerna redovisas i huvudgrupper som följer departementsindelningen och i undergrupper som visar vilka propositioner som avses bli slutbehandlade av riksdagen i höst och vilka som avses bli slutbehandlade senare under riksmötet. För varje proposition anges en tidpunkt för avlämnandet. Avsikten är att avlämnandet ska ske senast vid den tidpunkten.

Även regeringens planerade skrivelser till riksdagen har tagits med i förteckningen.