Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (DAISY-inläsning eller punktskrift) Diarienummer: S2009.010

Som en följd av riksdagens godkännande beslöt regeringen den 4 december 2008 att Sverige skulle tillträda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sverige ansluter sig dessutom till ett frivilligt protokoll till konventionen som innebär att den som upplever sina rättigheter kränkta kan klaga till en övervakningskommitté. Från den 14 januari 2009 gäller konventionen för Sveriges del.

DAISY-inspelningen innehåller den svenska konventionstexten i fullständig version (1 tim 56 min) och en inläsning av den version som är en bearbetning av konventionstexten till lättläst svenska (56 min).

Konventionen finns även i punktskrift.

Beställningar görs från Myndigheten för delaktighet, MFD. Du kan beställa via webbplatsen www.mfd.se/publikationer, eller via e-post: info@mfd.se, eller telefon 08-600 84 00.