Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk på lulesamiska Diarienummer: SFS 2009:724

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk på lulesamiska.

Ladda ner: