Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk på finska Diarienummer: 2009:724

Lag (SFS 2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk översatt till finska.

Ladda ner: