Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk på romani kale

Lag (SFS 2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk översatt till romani kale.

Ladda ner: