Informationsmaterial från Statsrådsberedningen

Planerade propositioner och skrivelser 2010

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositioner avsedda att avlämnas under tiden efter den 19 januari 2010 under återstoden av riksmötet.

Propositionerna redovisas i huvudgrupper som följer departementsindelningen och i undergrupper som visar vilka propositioner som avses bli slutbehandlade av riksdagen före sommaruppehållet och vilka som avses bli slutbehandlade efter sommaruppehållet men före utgången av 2010. För varje proposition anges en tidpunkt för avlämnandet. Avsikten är att avlämnandet ska ske senast vid den tidpunkten.

Även regeringens planerade skrivelser till riksdagen har tagits med i förteckningen.