Informationsmaterial från Utrikesdepartementet

Utrikesförvaltningen i korthet Diarienummer: UD 10.002

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utrikesdepartementet och utrikesrepresentationen utgör tillsammans utrikesförvaltningen. Utrikesrepresentationen består av Sveriges ambassader och konsulat utomlands. Utrikesdepartementet är ett av tolv departement inom Regeringskansliet. UD:s uppgift är framför allt att bistå regeringen i att utveckla och genomföra Sveriges utrikes-, handels- och biståndspolitik och ansvara för Sveriges förbindelser med andra länder. UD har cirka 1 300 anställda av vilka cirka 590 arbetar i utrikesrepresentationen. Till detta kommer cirka 1 200 lokalt anställda vid utlandsmyndigheterna.