Informationsmaterial från Miljödepartementet

Sverige förbjöd användningen av kvicksilver den 1 juni 2009 Diarienummer: M2010.04

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen införde 2009 ett totalförbud mot användning av kvicksilver i syfte att minimera utsläppen till den svenska miljön. Förbudet innebar bland annat att tandfyllningar med amalgam endast får utföras i undantagsfall. Regeringen öppnade också upp för export av kvicksilverhaltigt avfall för slutförvar i djupa bergförvar i andra EU-länder.