Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk på sydsamiska Diarienummer: SFS 2009:724

Lag (SFS 2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk översatt till sydsamiska.

Ladda ner: