Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk på jiddisch Diarienummer: SFS 2009:724

Lag (SFS 2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk översatt till jiddisch.

Ladda ner: