Informationsmaterial från Utbildningsdepartementet

Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet - sammanfattning av regeringens proposition 2009/10:165. Lättläst svensk

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Det här är en proposition med förslag till en ny skollag.

Det är ett förslag från regeringen, som riksdagen ska säga ja eller nej till.

Skollagen innehåller regler och bestämmelser för hur skolorna i landet ska arbeta.

Skollagen gäller alla skolor från förskola till och med vuxenutbildning.

Riksdagen fick propositionen den 23 mars år 2010.