Informationsmaterial från Utbildningsdepartementet

Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet - sammanfattning av regeringens proposition 2009/10:165 Diarienummer: U10.011

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet föreslår regeringen förändringar som syftar till att spegla de förhållanden som finns inom dagens moderna skola. Skollagen är en av Sveriges mest omfattande lagar och gäller all utbildning från förskola till och med vuxenutbildning.