Gemensamt ansvar för global utveckling Diarienummer: UD 10.048

Ladda ner:

Broschyrens syfte är att ge en överskådlig bild över politiken för global utveckling (PGU) och samstämmighetspolitikens roll i denna politik.