Ersättning vid expropriation Diarienummer: Ju 10.07

Ladda ner:

Från och med den 1 augusti 2010 gäller nya ersättningsregler för expropriation och andra situationer där fastigheter tas i anspråk med tvång. De nya reglerna leder till höjda ersättningar, bl.a. genom ett påslag med 25 procent på marknadsvärdet på den fastighet som är i fråga. Syftet med reformen är att stärka äganderätten. I detta faktablad beskrivs kortfattat den nya lagstiftningen.