Informationsmaterial från Miljödepartementet

Framtidens friluftsliv Diarienummer: M2010.22

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En rik tillgång på natur, individens intresse och ideella organisationers engagemang är grunden för människors möjligheter till friluftsliv. Sveriges skogar, fjäll, sjöar och skärgårdar är några av de unika miljöer som ger stora möjligheter för ett aktivt friluftsliv.

I propositionen 2009/10:238 föreslår regeringen ett mål för friluftspolitiken: att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet.