Informationsmaterial från Miljödepartementet

FN:s konvention om biologisk mångfald Diarienummer: M2010.26

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nya ambitiösa mål krävs för att förvalta världens naturkapital

FN:s konvention om bilogisk mångfald (CBD) är ett globalt avtal om bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden. FN har utsett 2010 till det internationella året för biologisk mångfald. I oktober 2010 möts världens länder för att enas om en ny global vision och nya ambitiösa mål för att bevara och hållbart nyttja jordens naturresurser. Det tionde partsmötet under FN:s konvention om biologisk mångfald hålls i Nagoya, Japan den 18-29 oktober.